Samfunnsansvar

For oss handler det om å vise hensyn og ta vare på omgivelsene vi er en del av. Om det å anerkjenne og ha respekt for det generasjoner før oss har bygget opp. Om å ta vare på og agere ansvarsfullt, i samsvar med naturen, og med hensyn til miljøet og de som kommer etter oss. Vi er liten, men vi tar ansvaret vårt på største alvor.

Info
Om å forvalte arven vår best mulig til de som kommer etter oss

Isbjørn is er en liten iskremfabrikk som kommer fra en liten plass med et lite samfunn, på en liten øy, i et lite land. Men vi har et stort ansvar.

For oss handler det om å vise hensyn og ta vare på omgivelsene vi er en del av. Om å se og lytte til folk. Om å anerkjenne og ha respekt for det generasjoner før oss har bygget opp. Om å ta vare på og agere ansvarsfullt, i samsvar med naturen, og med hensyn til miljøet og de som kommer etter oss.

Vi søker å benytte flest mulig lokale, kortreiste råvarer når vi lager isen vår, og vi gjør det av tre grunner:

  • For å støtte nærmiljøet vårt og det lokale næringslivet.
  • Fordi og etter vår erfaring, så står ikke lokale råvarer og produsenter tilbake for andre, heller tvert imot.
  • For å lage minst mulig fotavtrykk på jordkloden – arven vi etterlater til våre barn og deres etterkommere. Kortreist når du kan!

Derfor kommer blant annet den deilige fløten i iskremen vår fra bondegårder på Vestlandet. Syltetøyet vi bruker lages i saftbygden inne i Sognefjorden.

Bærekraft

Bærekraft rommer så mye. For oss på iskremfabrikken handler det om å forvalte de ressursene som er en del av verdikjeden vår på en best mulig måte. Tiltakene våre er ikke alltid de største, men om vi gjør mange nok, så kan de til sammen utgjøre en forskjell. Vi sier oss selvsagt ikke fornøyd med det. Vi i matindustrien har tradisjonelt vært en av de verdikjedene i økosystemet med størst miljøpåvirkning. Men, er du en del av problemet, er du en stor del av løsningen, tenker vi. Tankene og ønskene om fremtidig handling er mange, og vi ser kontinuerlig på hvordan allerede etablerte forbedringstiltak kan gi bedre miljømessig avkastning, og hvordan nye tiltak kan gi ytterligere gevinstrealisering.

Det hadde ikke vært oss imot om vi kunne få enda mer naturlig energi til iskremproduksjonen fra solcellepanelet på fabrikken eller om vi kan redusere emballasjeforbruket enda litt mer. Og det selvsagt uten at det går på bekostning av at produktene lever kortere eller at kvaliteten blir skadelidende. Vi kan selvsagt også bli mye bedre på hjelpe forbrukere med å ta gode valg på vegne av miljøet. Eller at vår «Best før, ofte god etter-merking» på all iskrem, skal hjelpe oss alle å ta bedre valg – og la sansene i mye større grad få bestemme. For med en rettighet til bruk av kloden så kommer det ansvar, det skal vi være oss bevisst i alt vi gjør.

Et mangfoldig arbeidsmiljø

I Isbjørn Is er det rom for den som vil. Den som allerede er flink, og den som ønsker å lære. Den som brenner for å lage god iskrem. Og den som vil ha det gøy på jobb i et fargerikt arbeidsfellesskap. Hos oss finnes det mange forskjellige «isbjørner» – fra rundt 7-8 ulike nasjoner – for å være litt unøyaktig. Både kvinner og menn. Unge og engasjerte. Eldre og kloke. Sammen har vi en felles forståelse og et felles språk: god is til alle.

Klubben i våre hjerter

Det er ingen hemmelighet at vi støtter Brann. Brann er klubben i vårt hjerte. Sånn har det vært, helt fra vi var pitte liten. Og sånn er det. Når du først har valgt en fotballklubb, står du last og brast ved den klubben – i både gode og ikke fullt så gode dager.

De som trenger det mest

Aldersbestemt kultur og idrett i Norge har tøffe økonomiske kår, og er for det meste basert på frivillighet og dugnadsarbeid. Vi støtter fritidsaktiviteter rettet mot barn og unge, så godt og så ofte vi kan. Har du et prosjekt som fortjener støtte? Hør med oss og se om vi kan hjelpe, om ikke annet, så bare med litt deilig iskrem.

Lurer du på noe, eller har du et gledesspredertiltak på lur? Kontakt meg, så tar vi gjerne en titt på det sammen.